Kortbyte med en handDetta är ett av de mest effektfulla och snabba tekniker du kan använda inför folk. Du håller fram ett kort, knäpper med fingret, och kortet har förvandlats till ett annat kort mitt framför ögonen på åskådarna!

Här visas tekniken i detalj: