Matematiska korttrick

Matematiska korttrick är ofta lätta för nybörjare

Eftersom matematiska korttrick bygger på logiska regler så är det lätt för nybörjare att börja här. Korttricken sköter sig själva, bara du kommer ihåg hur du skall gå tillväga!

Hitta tre utvalda kort

Åskådaren väljer tre kort. Du kan hitta alla dessa tre matematiskt genom att följa enkla regler.


Stava fram kortet

Detta korttrick går ut på att du räknar ett kort per bokstav i det valda kortets namn. S-P-A-D-E-R - E-S-S, och där ligger Spader Ess! Ett väldigt enkelt korttrick!


Tre frågor

Hitta kortet som åskådaren tänker på genom att ställa tre frågor.