Lära sig korttrickDet finns olika typer av korttrick
Man kan säga att det finns två typer av korttrick. Den ena sorten baseras på matematiska regler och logik och är oftast att föredra för nybörjare eftersom tricket inte kan misslyckas om man håller sig till ett antal förutbestämda regler.
Den andra sortens korttrick kräver fingerfärdighet, eller "sleight of hand" som det kallas på engelska. Dessa trick går ut på att lura åskådaren genom att gömma, lägga till, eller byta ut kort samtidigt som man distraherar personerna som tittar på. Detta är en svår konst som kräver mycket träning. Klicka här för att lära dig mer om vilka moment som är viktiga att bemästra.
Man kan kombinera dessa två typer av korttrick för att skapa komplexa och professionella trick.